EKSPERT RADZI

Co robić z przeterminowane lekami i termometrami rtęciowymi?

   Przeterminowane leki i termometry rtęciowe to odpady niebezpieczne. Należy je wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie m.st. Warszawy. Apteki, z uwagi na obowiązujące w nich podwyższone standardy sanitarne, mogą przyjmować jedynie termometry nieuszkodzone. Zbity (uszkodzony) termometr może być przekazany jedynie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK). Uszkodzony termometr powinien zostać bezpiecznie opakowany (folia, pojemnik), tak aby uniemożliwić wydzielanie się do środowiska oparów rtęci.

thermometer, medications, tablets-1539191.jpg

   Z roku na rok wzrasta ilość aptek i punktów aptecznych biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych. W 2016 r. mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać ww. odpady do specjalnych pojemników rozstawionych w 605  lokalizacjach na terenie miasta (w 2014 r. w 560, w 2015 r. w 564). W 2016 r. zebrano prawie 350 ton przeterminowanych leków (w 2014 r. również 350 ton, w 2015  r. ponad 342 tony) i blisko 301 kg termometrów rtęciowych (w 2014 r. ponad 300 kg, w 2015 r. prawie 400 kg).

Źródło: https://um.warszawa.pl/-/sprawdz-na-mapie-gdzie-oddac-odpady

Jak radzić sobie z segregacją odpadów w domu?

W praktyce segregacja odpadów, choć na początku wydawać się może trudna, z czasem okazuje się zadaniem prostym. Wystarczy wyrobić w sobie nawyk wrzucania do odpowiedniego kosza właściwego surowca. Przez powtarzalność tej czynności w końcu przestaniemy zastanawiać się, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad. Ostatecznie obowiązek ten nie będzie już dla nas czymś czasochłonnym, lecz automatycznym. Jak to się mówi – najtrudniej zacząć. No właśnie… jak właściwie zacząć?


Najtrudniejszy pierwszy krok


Segregację domową warto zaplanować! Wystarczy zastanowić się nad układem kuchni i doborem odpowiednich pojemników. Całość zdaje się ułatwiać Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który w jasny sposób porządkuje istniejące rodzaje odpadów na pięć frakcji (tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane). Właśnie ten podział należy zastosować w swoim domu, przygotowując w swojej kuchni pięć osobnych pojemników. Jak jednak zastąpić jeden kosz pod symbolicznym zlewem aż pięcioma!? Wystarczy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Po pierwsze, objętość koszy. Segregacja sprawia, że do pojemnika na odpady zmieszane trafia mniej odpadów. Dlatego przygotowane do domowej selekcji surowców pojemniki mogą być mniejsze niż dotychczas. Drugim ważnym elementem jest rozmieszczenie koszy. Odpady takie jak plastik czy szkło nie generują nieprzyjemnych zapachów. Mogą więc znajdować się w otwartej przestrzeni kuchni lub w szafce w przedpokoju. Pojemnik lub woreczek na papier można umieścić w pokoju, np. w pobliżu biurka. Bioodpady i pojemnik na odpady, których nie możemy posegregować, czyli na odpady zmieszane, z kolei lepiej umieścić w zamkniętych pojemnikach i np. w szafce pod zlewem.


Do wyboru do koloru


Naprzeciw ekologicznym potrzebom domowych gospodarstw coraz częściej wychodzą producenci pojemników na odpady. Przygotowując więc kuchnię lub inne pomieszczenie do selektywnej zbiórki, możemy wybierać wiele funkcjonalnych rozwiązań oraz dopasować kształt pojemników do naszych indywidualnych potrzeb. Coraz częściej spotyka się podłużne kosze z odpowiednimi komorami, co znacznie rozwiązuje problem małej przestrzeni.
Poprawił się też sam design, dzięki czemu nie pogarszamy estetyki wnętrz. Ułatwień można znaleźć więcej, np. na rynku dostępne są pojemniki na bioodpady z wchłaniającym nieprzyjemny zapach wkładem węglowym lub kompostowniki, które mogą być użytkowane również w mieszkaniach. Warto też przyjrzeć się rozwiązaniom, jakie proponują producenci mebli. Możemy spotkać się z funkcjonalnymi rozwiązaniami, takimi jak np. umieszczanie
komór do segregacji odpadów w dużych szufladach lub dedykowane kosze perfekcyjnie dopasowane do wymiarów szafki. Dostępne w sklepach kosze często posiadają odpowiednie kolory, które dopasować można do JSSO. Całość segregacji ułatwią nam też przystępne naklejki, które można pobrać tutaj.


Dobre praktyki, większa oszczędność


Gdy już poradzimy sobie z odpowiednim zaaranżowaniem przestrzeni, oszczędności miejsca i czasu możemy również szukać w samym sposobie segregacji odpadów. Przykładowo zgniatanie plastikowej butelki przed jej posegregowaniem daje nam znacznie więcej miejsca w pojemniku. Pamiętajmy również, że nie musimy odrywać papierowych etykiet od szklanych butelek i słoików lub (jeżeli gmina nie postanowi inaczej) myć opróżnionych opakowań..


Segregacja odpadów? Ma sens!


Planując domową selekcję surowców wtórnych, nie warto zbyt szybko się zniechęcać. Wśród niektórych panuje przekonanie, że segregacja jest nieskuteczna, gdyż odbierane z gospodarstw domowych odpady i tak wrzucane są do jednego pojazdu oraz ponownie mieszane. To jednak nieprawda! Segregowane odpady przewożone są przez specjalistyczne firmy, które odpowiadają za prawidłowy transport do sortowni lub innych instalacji. Każdy pojazd jest wyposażony w osobne pojemniki na różne rodzaje odpadów. Zdarza się też, że poszczególne kontenery są po prostu opróżniane w odrębne dni tygodnia. Dlatego warto zapisać w swoim kalendarzu lub telefonie daty odbioru poszczególnych frakcji. Właściciele domów jednorodzinnych powinni również zwracać uwagę na kolory worków. Pamiętajmy, że sami także posiadamy wpływ na to, jak regularnie i dokładnie odbierane są odpady z naszych posesji – konieczność częstszego ich transportu lub dostawienia poszczególnych kontenerów zawsze możemy zgłosić do zarządcy terenu.

 

Ekonomiczne korzyści


Dlaczego warto zacząć oddzielać surowce wtórne? Obowiązek segregacji odpadów w gospodarstwach domowych to także korzyść z ekonomicznego punktu widzenia. Mówiąc prościej, możemy liczyć na niższe opłaty za odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów. Przelicza się, że każdy posegregowany worek śmieci to oszczędność surowców w kwocie około 2 złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie każdy mieszkaniec kraju produkuje około
300 kg odpadów na rok, w przypadku selektywnego zbierania możliwe jest pozyskanie znacznych środków finansowych ze sprzedaży surowców wtórnych.


Ekologiczny wymiar segregacji odpadów w domu


Działania polegające na właściwej segregacji odpadów w domach są pierwszym etapem na drodze do mądrego gospodarowania odpadami. Segregujący mogą być pewni, że ich działanie przyniesie pozytywny skutek dla środowiska naturalnego. Będzie również wyrazem naszej dbałości o własne otoczenie i przejęciem odpowiedzialności w wymiarze osobistym za jakość środowiska , które nas otacza.


Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl